info@est-educatie.nl 013 - 521 06 60

EST Educatie

EST staat voor E-learning en Scholing in de Tandheelkunde en is opgericht om scholingsprogramma’s in de tandheelkunde aan te bieden. EST richt zich op verdieping in de tandheelkundige vakgebieden.
Meer info

EST BV (E learning en Scholing in de Tandheelkunde) Is opgericht om scholingsprogramma’s in de tandheelkunde aan te bieden. Hierbij ligt de nadruk altijd op een “comrehensive“kijk op de tandheelkunde. Met andere woorden De patiënt en zijn of haar hulpvraag staat centraal in de toepassing van diverse deelgebieden in de Tandheelkunde. Dit dan altijd in het kader van een tevoren opgezet behandelplan wat voorziet in duurzaam gebitsbehoud op termijn. Met name bij de aanpak van complexe problematiek is het voor de tandarts algemeen practicus niet altijd even gemakkelijk te doorzien hoe en waar te beginnen. De toepassing van implantologie, parodontologie, orthodontie etc. in de voorbereiding en aanpak is daarbij vaak onontbeerlijk. De reconstructieve tandheelkunde in al zijn facetten voorziet in een overview over al deze gebieden waar de tandarts de regisseur in het gehele behandelproces is.

EST maakt scholing mogelijk voor de enthousiaste en gemotiveerde collega die zich in de tandheelkundige vakgebieden wil verdiepen, maar ook voor (deel) cursussen zoals venapunctie en mondfotografie kan u bij EST terecht.

CEPCD is een geaccrediteerd nascholingsprogramma voor die tandarts die zijn pijlen richt op complexe tandheelkundige problematiek. 

CEPID staat voor Continuing Education Program in Implant Dentistry.

TTEA staat voor Thoolen Tandheelkundige Educatie en Advies.

Inhoud

EST BV (E learning en Scholing in de Tandheelkunde) Is opgericht om scholingsprogramma’s in de tandheelkunde aan te bieden. Hierbij ligt de nadruk altijd op een “comrehensive“kijk op de tandheelkunde. Met andere woorden De patiënt en zijn of haar hulpvraag staat centraal in de toepassing van diverse deelgebieden in de Tandheelkunde. Dit dan altijd in het kader van een tevoren opgezet behandelplan wat voorziet in duurzaam gebitsbehoud op termijn. Met name bij de aanpak van complexe problematiek is het voor de tandarts algemeen practicus niet altijd even gemakkelijk te doorzien hoe en waar te beginnen. De toepassing van implantologie, parodontologie, orthodontie etc. in de voorbereiding en aanpak is daarbij vaak onontbeerlijk. De reconstructieve tandheelkunde in al zijn facetten voorziet in een overview over al deze gebieden waar de tandrats de regisseur in het gehele behandelproces is.

EST maakt scholing mogelijk voor de enthousiaste en gemotiveerde collega die zich in de tandheelkundige vakgebieden wil verdiepen, maar ook voor (deel) cursussen zoals venapunctie en mondfotografie kan u bij EST terecht.

Cursussen

Zowel het CEPCD als CEPID hebben het Q-keurmerk. U krijgt bij deelname geaccrediteerde nascholingspunten.